índex - bibliografia

13/5/07

Qui et vol bé et farà plorar

Variants i sinònims:

 • V. De tant que et vull et trac un ull
 • Qui bé et voldrà plorar et farà (CONCA 1988)
 • Qui escatima vara, odia el seu fill, qui li té amor, el castiga (Proverbis 13,24) - (PONS LLUCH 1993)
 • Qui et vol bé et farà plorar (GARCÍA SALINAS 1994)
 • Qui et vol bé et farà plorar (i qui et vol mal et farà riure) (PONS LLUCH 1993)
 • Qui et vol mal, et farà riure i qui et vol bé, et farà plorar (BALBASTRE 1977)
 • Qui et vol mal, t'amoixarà; qui et vol bé, et farà plorar (MILLÀ 1965)
 • Qui pega, estima (PONS LLUCH 1993)
 • Qui perxa, estima (PONS LLUCH 1993)
 • Qui t'estima et farà plorar (DCVB sv. 'estimar') - (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
 • Quien bien ama, bien castiga [ES] (PONS LLUCH 1993)
 • Quien bien te quiere, te hará llorar [ES] (BALBASTRE 1977) - (PONS LLUCH 1993)
 • Quien bien te quiere, te hará llorar; y quien mal, reír y cantar [ES] (PONS LLUCH 1993)
Explicació:
 • Qui bé estima malda corregir els defectes de la persona estimada, tot i que açò pugui ferir-la (PONS LLUCH 1993).
 • Vol dir que quan existeix vertadera estimació, s'han de corregir els defectes de la persona que s'estima. D'arrel bíblica (PONS LLUCH 1993).
 • Significa que el qui ens vol bé no ens afalaga falsament, sinó que ens castiga o ens diu les veritats encara que resultin amargues.
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».