índex - bibliografia

9/5/07

Preguntant preguntant arriba a Roma el caminant

Variants i sinònims:

  • Demanant, demanant, es va a Roma (BALBASTRE 1977)
  • Demanant, demanant, van (o arriben, o troben) a Roma (PONS LLUCH 1993)
  • Preguntant preguntant arriba a Roma el caminant
  • V. Tots els camins porten a Roma.
Equivalents:
  • Preguntando se llega a Roma [ES]
  • Preguntando, preguntando, se llega al sitio que va uno buscando (PONS LLUCH 1993)
  • Quien lengua ha, a Roma va [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Es diu referint-se a algú que ha d'anar a un lloc sense saber-ne el camí (PONS LLUCH 1993).

Comentaris
: El refrany en català és tret de Joan Amades (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta.

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: