índex - bibliografia

15/5/07

D'aigua passada molí no en mol

Variants i sinònims:

Equivalents:
  • Agua pasada no muele molino [ES] (SAURA 1884)
  • Agua pasada no mueve molino [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
  • Con agua pasada no muele molino [ES] (SAURA 1884)
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

Cap comentari: