índex - bibliografia

13/5/07

Desgraciat en el joc, afortunat en l'amor

Variants i sinònims:

  • Desgraciat en el joc, afortunat en l'amor (GARCIA SALINAS 1994)
  • Qui en cartes és sortat, en dones és desgraciat (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • Afortunado en el juego, desgraciado en amores [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Desgraciado en el juego, afortunado en amores [ES]
Explicació: És creença popular considerada del tot provada. En castellà el refrany és més general, i no es limita només a les cartes (PONS LLUCH 1993).

Comentari: el refrany català és tret de Garcia Salinas (1994).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: