índex - bibliografia

9/5/07

El que es dóna no es torna

Variants i sinònims:

  • El que es dóna ja no es torna; el que es perd, julivert (Zèfir 2008)
  • El que es dóna no es torna (AMADES 1951a) - (Zèfir 2008)
  • Lo que es dóna, ja no es torna; i el que es perd, és julivert {Tortosa} (DCVB 1926-68) - (Zèfir 2008)
  • Lo que es dóna, no es torna {Cat., Val.} (DCVB 1926-68) - (Zèfir 2008)
  • Per ben dit i per ben dat, la verge de Montserrat, qui dóna i torna a prendre, fa un bon pecat (ESPUNYES 2006) - (Zèfir 2008)
  • Qui dóna i pren se'n va a l'infern (ESPUNYES 2006) - (Zèfir 2008)
  • Sant Mateu, sant Mateu, el que et donen és ben teu (ESPUNYES 2006) - (Zèfir 2008)
Equivalents: Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita [ES] (ESPUNYES 2006) - (Zèfir 2008).

Explicació: Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. Es diu a Tortosa (ESPUNYES 2006) - (Zèfir 2008).

Comentaris: A Zèfir, també proposaven com a equivalent A sants i a minyons, no els prometis si no els dons, però penso que no té exactament el mateix significat i dóna joc a tot un seguit de noves expressions amb un significat ben diferent, com podeu veure en l'entrada corresponent a aquell refrany.


Font: Zèfir (15 d'octubre de 2008)- Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: