índex - bibliografia

8/5/07

Molt soroll de boixets i poques puntes

Variants i sinònims:

 • Molt de renou i poca llana (CONCA 1988)
 • Molt soroll de boixets i poques puntes (ABRIL 1996)
 • Molta fatxada i poc trast (CONCA 1988)
 • Molta fressa i poca endreça (SAURA 1884) - (PERRAMON 1979) - (CONCA 1988) -
  (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Molta llet i poc formatge (CONCA 1988)
 • Molts boixets i poques puntes (DIÀFORA 1982)
 • Moltes bufes i pocs trons (BALBASTRE 1977) - (PERRAMON 1979)
Equivalents:
 • All talk and no action (Trad.: Tot parlar i cap acció) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Antes de la hora gran denuedo, venidos al punto mucho miedo [ES] (SAURA 1884)
 • Mucho ruído y pocas nueces [ES] (PERRAMON 1979) - (DIÀFORA 1982) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Nada entre dos platos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Ser más el ruído que las nueces [ES] (ABRIL 1996)
 • Trop parler pour rien faire (Trad.: Parlar massa per no fer res) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Molta fressa y poca endressa (SAURA 1884).

Explicació
:
 • Moltes paraules i pocs fets. Molt soroll per res (PERRAMON 1979)
 • Tenir alguna cosa menys importància del que sembla (ABRIL 1996).
 • Tot i que quelcom aparenti molt, no té perquè ser-ho (PUJOL I CAMPENY 2008).
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Sever Perramon i Barnadas (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana. Barcelona; Editorial Millà. Col·lecció «Llengua viva», núm. 2.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • CONCA (1988): Els refranys catalans. València: Ed. 3 i 4.
 • Joan Abril Español (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català. Barcelona: Edicions 62.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.

Cap comentari: