índex - bibliografia

8/5/07

On va en Manel? On hi ha mel

Variants i sinònims: On va en Manel? On hi ha mel (AMADES 1935).

Equivalents: ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente [ES].

Font: Joan Amades (1935): Refranys personals. Barcelona: Ed. Selecta.

Comentaris: L'equivalent l'anoto jo: l'original d'Amades no ho recollia.

Cap comentari: