índex - bibliografia

9/5/07

Qui amb espasa mata d'espasa té de morir

Variants i sinònims:

  • Qui amb espasa mata d'espasa té de morir (AMADES 1951)
  • Qui amb ferro mata del ferro mor (CONCA 1993) - (PERIS 2001)
  • Qui amb l'espasa mata, amb l'espasa mor (PERIS 2001)
Equivalents:
  • Qui gladio ferit, gladio perit [LL] (PERIS 2001)
  • Qui in gladio occiderit, oportet eum gladio occidi [LL] (PERIS) [Trad.: 'qui amb l'espasa mata, cal que a espasa mori']
  • Quien a hierro mata, a hierro muere [ES].
Nota: El proverbi llatí, segons Peris (2001), és tret del Llibre de l'Apocalipsi, de la Bíblia.

Comentaris: El refrany en català és tret de Joan Amades (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta.

Cap comentari: