índex - bibliografia

9/5/07

Qui va a Lleó perd son silló

Variants i sinònims:

Equivalents: Quien va a León, pierde su sillón [ES].

Comentaris: El refrany en català és tret de Joan Amades (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta.

Cap comentari: