índex - bibliografia

9/5/07

Els que s'assemblen es cerquen

Variants i sinònims:

 • Calçar el mateix peu (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Déu els cria i ells s'ajuntan (SAURA 1884) - (FARNÉS 1913) - (DCVB 1926-68) - (SADURNÍ 1982) - (BELLMUNT  I FIGUERAS 1987) - (PERIS 2001) - GARGALLO GREGORI (2008) 
 • Els que s'assemblen es cerquen (AMADES 1951)
 • Els que s'assemblen es troben (AMADES 1951)
 • Estar fet l'un per l'altre (SANCHIS CARBONELL 2007)
 • Fer l'un per l'altre (RASPALL-MARTÍ 1996) - (ESPINAL 2004)
 • Fets l'un per l'altre 
 • Mai no s'ajunten si no s'assemblen (PARÉS 1997) - (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Mai (no) s’apleguen fins que s’assemblen [i altres variants tretes de F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Menjar al mateix plat
 • S'han buscat i s'han trobat
 • Ser de la mateixa estofa
 • Ser cul i merda
 • Ser tots dos del mateix motlle
Equivalents:
 • Berzas y nabos (o coles y nabos), para en uno son entrambos [ES] (SAURA 1884)
 • Birds of a feather flock together [EN] [EPE: 54] - [Hirsch] - [S&C: 292] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Cada asno con su tamaño [ES] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Cada cual con su igual [ES] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Cada oveja con su pareja [ES] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Coles y nabos, para una son entrambos [ES] (SAURA 1884)
 • Concolores avec facillime congregantur [LL] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Dios los cría y ellos se juntan [ES] [S&C: 292] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • I ucelli delle stesse penne volano insieme [IT] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Les oiseaux de la même couleur ont la coutume de se mettre ensemble [FR] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • No se puede igualar sino ruin con su par [ES] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • On n’a jamais vu une agace avec un corbeau [FR] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Pares cum paribus facillime congregantur [LL] (Trad.: Els iguals s'ajunten més fàcilment amb els iguals) (PERIS 2001)
 • Qui se ressemble, s’assemble [FR] [S&C: 292] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
 • Saevis inter se convenit ursis [LL] (Trad.: Els ossos ferotges s'avenen entre ells) (PERIS 2001)
 • Simile gaudet simili [LL] (Trad.: Cada cosa es complau en al seva semblant) (PERIS 2001)
 • Tal para cual, Pedro con Juan y Pascuala con Pascual [ES] [F: I, 1839] (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003)
Parèmia segons la font original: Déu los cria y ells se ajuntan (SAURA 1884)

Explicació:
 • Es diu parlant de gent baixa o de poc valor moral que van plegats (val.) (DCVB 1926-68)
 • Es refereix als de la mateixa nissaga, dels mateixos gustos, etc. (ALZAMORA 2008).
 • Es diu parlant de gent baixa o de poc valor moral que van plegats (GARGALLO GREGORI 2008)
 • Es diu amb un puntet de malícia quan alguna gent fa colla o pinya amb altres de la seua afinitat per gustos, naixença, parla... (GISBERT 2011).
 • Ésser del mateix tarannà (ABRIL ESPAÑOL 1996) - (ESPINAL 2004) - (GARGALLO GREGORI 2008)

Comentaris: El refrany en català és tret de Joan Amades (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta.

Font: