índex - bibliografia

10/5/07

Allà on vas, fes com veuràs

Variants i sinònims:

 • A la terra on vas, faràs el que veuràs (ESPUNYES 2007)
 • A on vages, lo que veges fer, faces (F: I, 1372)
 • A on vages, segons veges fer, faces (F: I, 1372)
 • A poble que vas, usança que trobes (Zèfir)
 • A terra que vas, usança que trobes (DCVB, sv. 'usança') (Zèfir)
 • Ahont vages, segons veges fer, fasses (F: I, 1372)
 • Allà a on aniràs faràs com veuràs (F: I, 1375)
 • Allà on aniràs, fes el que veuràs (Zèfir)
 • Allà on vagis, dansa que ballin (Zèfir)
 • Allà on vagis fes com vegis (Zèfir)
 • Allà on vas, fes com veuràs
 • Allá on vagis, fés lo que vegis (F: I, 1372)
 • Allà on vagis, fés lo que vègis (F: I, 1372)
 • Allá hont vatges, com vetges, fases (F: I, 1372)
 • Allí a on te trobaràs, faràs sempre com veuràs (F: I, 1375)
 • Fer què fan no té engany (ESPUNYES 2007)
 • Lloc on vas, usança que hi trobes (Zèfir)
 • Per on aniràs, faràs com veuràs (F: I, 1372)
 • Qui a bodes va, nuvi ha de semblar (ESPUNYES 2007)
 • Terra a que vas, usança que trobes (SAURA 1884)
 • Terra on vagis, fes el que facin. Si canten, canta; si ballen, balla (S&C: 294) 
 • Terres on vagis, fes el que vegis (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Vagis on vagis, balla el que ballin (ESPUNYES 2007)
Equivalents:
 • À chaque pays, sa coutume [FR] (S&C: 294)
 • A donde fueres, haz lo que vieres [ES] (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Donde fueres haz lo que vieres. [ES] (F: I, 1372)
 • Donde fueres, haz como vieres. [ES] (S&C: 294)
 • Donde fueres, haz lo que vieres [ES] (Zèfir) - (S&C: 294)
 • Dondequiera que fueres haz lo que vieres [ES] (DG: X)
 • Il faut vivre à Rome comme à Rome [FR] (S&C: 294)
 • On doit vivre selon le pays où l’on est [FR] (S&C: 294)
 • Où que tu sois fais ce que tu vois [FR] (DG: X)
 • Por donde fueres haz como vieres [ES] (ESPUNYES 2007) 
 • Quand tu seras à Rome, agis comme les romains (Trad.: Quan siguis a Roma, actua com els romans) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Quando a Roma vai, fai come vedrai [IT] [trad. si vas a Roma fes com els romans] (Zèfir)
 • Si fueris alibi, vivito sicut ibi [LL] [trad. si en un altre lloc aniràs, com allí viuràs] (Zèfir)
 • Si fueris Romae, Romano vivito more [LL] [trad. si vas a Roma fes com els romans] (Zèfir)
 • When in Rome do as the Romans do [EN] [trad. si vas a Roma fes com els romans] (Zèfir) - (EPE: 748) - (S&C: 294)
 • When in Rome, do as Romans do (Trad.: Quan siguis a Roma, fes com fan els romans) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació:
 • Indica la conveniència d’adaptar-se als hàbits locals (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003).
 • Cadascú ha d'adaptar-se als costums del país on es troba (Zèfir).
 • Recomienda adaptarse a las normas y costumbres del lugar a donde se va [ES] (S&C: 294).
 • If you are away from home, adapt yourself to your surroundings and to the local customs. Don’t expect the people there to alter their way of life just to please you [EN] (S&C: 294).
 • Recomana adoptar l'actitud dels amfitrions d‟allà on anem (PUJOL I CAMPENY 2008).
Etimologia: Origen llatí: 'Cum Romae fueritis, romano vivite more' (Zèfir).

Comentaris:
 • Al Wiktionary apunten l'origen llatí de la sentència, atribuïda a sant Ambròs: First attested in mediaeval Latin: si fueris Romae, Romano vivito more;si fueris alibi, vivito sicut ibi: "if you are in Rome, live in the Roman way; if you are elsewhere, live as they do there" (attributed to St Ambrose) (Zèfir).
 • El Diccionario de expresiones y frases latinas de Herrero Llorente (1992) diu: «CUM ROMAE FUERITIS, ROMANO VIVITE MORE: "Si vais a Roma, vivid según la costumbre romana". Proverbio antiguo. Para indicar que cada uno debe adaptarse a las costumbres del país en que se encuentre. El refrán castellano dice: "Donde fueres haz lo que vieres".» (Zèfir)
Font: