índex - bibliografia

13/5/07

El temps passat, sempre envejat

Variants i sinònims: El temps passat, sempre envejat (GARCIA SALINAS 1994).

Equivalents
: Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor [ES].

Font: El refrany català és tret de Garcia Salinas (1994).