índex - bibliografia

13/5/07

Val més boig conegut que savi per conèixer

Variants i sinònims:

 • Déu mos conserv Monsenyor, per por de pitjor (PONS LLUCH 1993)
 • Val més boig conegut que savi per conèixer (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Val més (lo) dolent conegut, que (lo) bo per conèixer (PONS LLUCH 1993)
 • Val més un boig conegut que un savi per conèixer (CONCA 1988)
 • Val més un dolent conegut, que un bo per conèixer (PONS LLUCH 1993)
 • Val més un roí conegut que un bo per conèixer (CONCA 1988)
Equivalents:
 • Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
 • Más vale malo conocido que bueno por conocer [ES]
Explicació:
 • Es diu davant la possibilitat de canvis d'autoritat, o d'administrador, en especial dels pocs escrupolosos, en avís de prevenció de la vinguda d'altres de pitjors (PONS LLUCH 1993).
 • Vol dir que coneixent els defectes o qualitats de les persones és més fàcil saber com tractar-les (PONS LLUCH 1993).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».