índex - bibliografia

9/5/07

En el lloc de la rabosa, qui se'n va ja no s'hi posa

Variants i sinònims:

 • Al lloc de la guineu, qui se n'aixeca ja no hi seu (BALBASTRE 1977)
 • Al lloc de la guineu, qui se n'aixeca, no s'hi asseu (FARNÉS 1913)
 • Al lloc (o al seient, o al seti) de la guineu, qui se'n lleva (o se n'aixeca, o se n'alça) ja no hi seu (ESPUNYES 2007)
 • Del lloc de la guineu, qui se n'alça no s'hi asseu. Quan la guineu tornarà, a esgarrapades us en traurà (AMADES 1951)
 • Del lloc que te'n vas, tornar-hi no podràs (AMADES 1951)
 • En el lloc de la rabosa, qui se'n va ja no s'hi posa (AMADES 1951)
 • Qui alça l'anca perd la banca (AMADES 1951)
 • Qui se'n va de Montagut, el lloc ha perdut (FARNÉS 1913)
 • Santa Antònia, qui se'n va del seu lloc ja no hi torna (AMADES 1951)
 • V. Qui va a Lleó, perd son silló.
Equivalents:
 • Quien fue a Sevilla perdió su silla [ES] (ESPUNYES)
 • Quien va a (o se va de) Sevilla pierde su silla [ES] (BALBASTRE 1977).
Comentaris: Els refranys en català són trets de Joan Amades (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Ed. Selecta.

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Espunyes i Esteve (2007): Dites, locucions i frases fetes. Barcelona: Ed. Proa. Col. «Les Eines, 49».

Cap comentari: