índex - bibliografia

9/5/07

Un previngut val per dos

Variants i sinònims:

 • V. Dels escarmentats, naixen (o ixen) els avisats
 • El previngut ja ha mig vençut (SAURA 1884)
 • Home previngut, mai fou vençut (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Home previngut no és vençut (GARCÍA SALINAS 1994)
 • Home previngut, val per dos, o mai és vençut (SAURA 1884)
 • Un avisat val per cent (PONS LLUCH 1993)
 • Un home avisat ja està preparat (BALBASTRE 1977)
 • Un previngut val per dos (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Castillo apercibido, no es decibido [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Castillo apercibido, no es sorprendido [ES] (SAURA 1884)
 • Forewarned, forearmed (Trad.: Previngut, prearmat) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Hombre precavido vale por dos [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Hombre prevenido vale por dos [ES] (BALBASTRE 1977) - PONS LLUCH 1993)
 • Homme averti en vaut deux (Trad.: Home previngut en val dos) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Home previngut, val per dos, ó may es vensut | Lo previngut ja ha mitj vensut | Un previngut val per dos (SAURA 1884)

Explicació:
 • Significa que qui està previngut del pervenir, pot esquivar o salvar-se dels obstacles a trobar (PONS LLUCH 1993).
 • Aquell qui prevé, evita els mals (PUJOL I CAMPENY 2008)
Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

Cap comentari: